货物赔偿条件

1. 赔偿条件

        本公司将赔偿货物根据以下条款遭受的损失或损坏:

        1.1. กรณีที่เป็นสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chilled) สินค้าจะต้องอยู่ในอุณหภูมิเหมาะสมก่อนทำการจัดส่ง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดคือ 0-8 องศาเซลเซีย
        1.2. ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้า (ลูกค้าต้นทาง) หรือตัวแทนมีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ระบุดังนี้
                1.2.1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง และผู้รับสินค้า และหมายเลขเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
                1.2.2 ข้อมูลของพัสดุ ขนาดของสินค้า ประเภทสินค้า
                1.2.3. ประเภทของบริการ เช่น สินค้าแบบเย็น (อุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส) หรือ อุณหภูมิทั่วไปหรือไม่ควบคุมอุณหภูมิ
                1.2.4. สินค้าที่ต้องมีการดูแลและจัดการพิเศษ ให้ระบุลงบนตัวกล่อง เช่น คำสั่งห้ามตะแคงสินค้า, เค้กให้ระมัดระวัง, สินค้าแตกหักง่าย
        1.3. สินค้าถูกบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง กรณีเป็นเค้กหรือสินค้าหน้านิ่ม ให้ลูกค้าแพ็คใส่กล่องใสที่มองเห็นสินค้าเท่านั้น
        1.4. สินค้าที่เป็นเค้ก จะต้องเป็นกล่องที่สามารถมองเห็นด้านในได้ ใส่ฐานวางเค้กให้เรียบร้อยและแช่เย็นให้เรียบร้อยก่อนนำส่ง
        1.5. สินค้าต้องไม่เป็นวัตถุต้องห้ามในการขนส่ง ดังนี้
                1.5.1. สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์
                1.5.2. อาวุธทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน
                1.5.3. สิ่งเสพติด
                1.5.4. สื่อลามกอนาจาร  สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์
                1.5.5. เอกสารสำคัญทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ
                1.5.6. สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย
                1.5.7. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง 
        1.6. สินค้าแช่แข็งที่ต้องอยู่ในการควมคุมอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา จะไม่สามารถเคลมได้ เช่น ไอศครีม เนื้อแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง
        1.7. สินค้าจะต้องมีอายุการการเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
        1.8. ในกรณีนำส่งซ้ำอันเนื่องจากเคสนำส่งไม่สำเร็จ เช่น ติดต่อต้นทาง-ปลายทางไม่ได้ จะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้าอันเนื่องจากสินค้าเน่าเสีย ในกรณีเป็นสินค้าอื่นที่ไม่ใช่อาหาร บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
         1.9. ในกรณีที่ผู้รับแจ้งวางสินค้าไว้โดยไม่มีผู้รับ เช่น ให้วางสินค้าไว้หน้าบ้าน ให้วางสินค้าไว้ที่จุดดรอปพัสดุที่คอนโด หรือ ให้ผู้อื่นรับแทนโดยมิใช่ผู้รับจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้า
         1.10. ในกรณีที่ปลายทางไม่สะดวกรับสินค้าในวันที่ทำการขนส่ง ต้องนำส่งวันถัดไป หรือวันอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้า
         1.11. ในกรณีที่ปลายทางปฏิเสธการรับสินค้าอันเนื่องจากการนำส่งล่าช้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า  
         1.12. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการผ่านสาขาที่ให้บริการ Makesend โดยทางสาขาทำการจองผิดแล้วทำให้เกิดความเสียหาย ลูกค้าสามารถยื่นขอเคลมสินค้าได้ตามปกติ
         1.13 กรณีเป็นสินค้าเป็นเค้ก หรือเบเกอรี่ที่ต้องการการระมัดระวังเป็นพิเศษ จะต้องใส่บรรจุภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นตัวสินค้าได้ เเละห้ามวางซ้อนทับกัน ในกรณีที่หลายชิ้น จะต้องแยกเป็นถุงละ 1 ชิ้นเท่านั้น
         1.14  สินค้าที่เป็นเค้กและเบเกอรี่ บางประเภทจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ตรวจสอบรายการเค้กและเบเกอรี่เพิ่มเติม

2. 索赔

        如果客户希望对运输造成的损坏进行赔偿。

2.1. 始发地或目的地客户必须在收到货物后24小时内通知到货。
2.2. 客户必须提供以下信息:
2.2.1.
产品图片包括清晰的包装图片。
2.2.2.保留样品产品,不要依赖食用或扔掉。如果货物被丢弃,公司将处理最多为货物价值 50% 的索赔。
2.2.3.
产品损坏详情
                2.2.4. 订购货物价格的付款证明或货物实际价值的证明。要是有交易聊天就好了。不超过产品价值 50% 的索赔将被考虑。
2.2.5. 客户可以通过 Line OA: @makesend 提交索赔表,必须在收到产品后 24 小时内提出索赔。如果公司要求提供更多详细信息,客户必须在 3 天内提交额外的证据、信息或文件,否则投诉将被视为无效。

3. 补偿率

        客户将根据损坏产品的实际价格收取索赔费,每笔交易最高价值为 3,000 泰铢。

4. 赔偿例外

        4.1. 除第3条规定的损害赔偿外,公司没有义务支付因任何其他原因造成的损害赔偿。
4.2. 公司保留因不遵守本协议而承担责任的权利,包括因非公司造成的不可抗力事件造成的损害,如风暴、洪水、火灾或地震。