Conditions of Indemnification of Goods

1. Conditions of Indemnification

        The Company will indemnify the Company in the event of loss or damage incurred under the following provisions:

        1.1. กรณีที่เป็นสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chilled) สินค้าจะต้องอยู่ในอุณหภูมิเหมาะสมก่อนทำการจัดส่ง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดคือ 0-8 องศาเซลเซีย
        1.2. ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้า (ลูกค้าต้นทาง) หรือตัวแทนมีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ระบุดังนี้
                1.2.1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง และผู้รับสินค้า และหมายเลขเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
                1.2.2 ข้อมูลของพัสดุ ขนาดของสินค้า ประเภทสินค้า
                1.2.3. ประเภทของบริการ เช่น สินค้าแบบเย็น (อุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส) หรือ อุณหภูมิทั่วไปหรือไม่ควบคุมอุณหภูมิ
                1.2.4. สินค้าที่ต้องมีการดูแลและจัดการพิเศษ ให้ระบุลงบนตัวกล่อง เช่น คำสั่งห้ามตะแคงสินค้า, เค้กให้ระมัดระวัง, สินค้าแตกหักง่าย
        1.3. สินค้าถูกบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง กรณีเป็นเค้กหรือสินค้าหน้านิ่ม ให้ลูกค้าแพ็คใส่กล่องใสที่มองเห็นสินค้าเท่านั้น
        1.4. สินค้าที่เป็นเค้ก จะต้องเป็นกล่องที่สามารถมองเห็นด้านในได้ ใส่ฐานวางเค้กให้เรียบร้อยและแช่เย็นให้เรียบร้อยก่อนนำส่ง
        1.5. สินค้าต้องไม่เป็นวัตถุต้องห้ามในการขนส่ง ดังนี้
                1.5.1. สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์
                1.5.2. อาวุธทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน
                1.5.3. สิ่งเสพติด
                1.5.4. สื่อลามกอนาจาร  สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์
                1.5.5. เอกสารสำคัญทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ
                1.5.6. สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย
                1.5.7. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง 
        1.6. สินค้าแช่แข็งที่ต้องอยู่ในการควมคุมอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา จะไม่สามารถเคลมได้ เช่น ไอศครีม เนื้อแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง
        1.7. สินค้าจะต้องมีอายุการการเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
        1.8. ในกรณีนำส่งซ้ำอันเนื่องจากเคสนำส่งไม่สำเร็จ เช่น ติดต่อต้นทาง-ปลายทางไม่ได้ จะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้าอันเนื่องจากสินค้าเน่าเสีย ในกรณีเป็นสินค้าอื่นที่ไม่ใช่อาหาร บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
         1.9. ในกรณีที่ผู้รับแจ้งวางสินค้าไว้โดยไม่มีผู้รับ เช่น ให้วางสินค้าไว้หน้าบ้าน ให้วางสินค้าไว้ที่จุดดรอปพัสดุที่คอนโด หรือ ให้ผู้อื่นรับแทนโดยมิใช่ผู้รับจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้า
         1.10. ในกรณีที่ปลายทางไม่สะดวกรับสินค้าในวันที่ทำการขนส่ง ต้องนำส่งวันถัดไป หรือวันอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้า
         1.11. ในกรณีที่ปลายทางปฏิเสธการรับสินค้าอันเนื่องจากการนำส่งล่าช้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า  
         1.12. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการผ่านสาขาที่ให้บริการ Makesend โดยทางสาขาทำการจองผิดแล้วทำให้เกิดความเสียหาย ลูกค้าสามารถยื่นขอเคลมสินค้าได้ตามปกติ
         1.13 กรณีเป็นสินค้าเป็นเค้ก หรือเบเกอรี่ที่ต้องการการระมัดระวังเป็นพิเศษ จะต้องใส่บรรจุภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นตัวสินค้าได้ เเละห้ามวางซ้อนทับกัน ในกรณีที่หลายชิ้น จะต้องแยกเป็นถุงละ 1 ชิ้นเท่านั้น
         1.14  สินค้าที่เป็นเค้กและเบเกอรี่ บางประเภทจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ตรวจสอบรายการเค้กและเบเกอรี่เพิ่มเติม

2. Claims for compensation

        In case the customer wishes to claim compensation for transportation damages.

2.1. The origin or destination customer must notify the arrival within 24 hours after receiving the goods.
2.2. The customer must provide the following information:
2.2.1.
Product pictures include clear packaging pictures.
2.2.2. Keep the sample product, do not rely on eating or throwing it away. In the event that the goods are discarded, the company will process claims up to a maximum of 50% of the value of the goods.
2.2.3.
Product damage details
                2.2.4. Proof of payment of the price of the ordered goods or proof of the actual value of the goods. If only there was a trading chat chat. Claims not exceeding 50% of the value of the product are considered.
2.2.5. Customers can submit the claim form via Line OA: @makesend which must be claimed within 24 hours after receiving the product. If the company requires more details, the customer must submit additional evidence, information or documents within 3 days, otherwise the complaint will be considered void.

3. Compensation Rate

        Customers will receive a claim fee based on the actual price of the damaged goods with a maximum value of 3,000 baht per item.

4. Compensation Exclusions

        4.1. In addition to damages under Clause 3, the Company is not obliged to pay damages due to any other causes.
4.2. The Company reserves the right to be liable for non-compliance with this Agreement, including damages caused by force majeure if the damage is not caused by the Company, such as storms, floods, fires or earthquakes.