เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายของสินค้า

1. เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหาย

        บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสินค้าที่จัดส่งมีความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้

        1.1. กรณีที่เป็นสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chilled) สินค้าจะต้องอยู่ในอุณหภูมิเหมาะสมก่อนทำการจัดส่ง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดคือ 0-8 องศาเซลเซีย
        1.2. ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้า (ลูกค้าต้นทาง) หรือตัวแทนมีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ระบุดังนี้
                1.2.1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง และผู้รับสินค้า และหมายเลขเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
                1.2.2 ข้อมูลของพัสดุ ขนาดของสินค้า ประเภทสินค้า
                1.2.3. ประเภทของบริการ เช่น สินค้าแบบเย็น (อุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส) หรือ อุณหภูมิทั่วไปหรือไม่ควบคุมอุณหภูมิ
                1.2.4. สินค้าที่ต้องมีการดูแลและจัดการพิเศษ ให้ระบุลงบนตัวกล่อง เช่น คำสั่งห้ามตะแคงสินค้า, เค้กให้ระมัดระวัง, สินค้าแตกหักง่าย
        1.3. สินค้าถูกบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง กรณีเป็นเค้กหรือสินค้าหน้านิ่ม ให้ลูกค้าแพ็คใส่กล่องใสที่มองเห็นสินค้าเท่านั้น
        1.4. สินค้าต้องไม่เป็นวัตถุต้องห้ามในการขนส่ง ดังนี้
                1.4.1. สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์
                1.4.2. อาวุธทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน
                1.4.3. สิ่งเสพติด
                1.4.4. สื่อลามกอนาจาร  สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์
                1.4.5. เอกสารสำคัญทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ
                1.4.6. สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย
                1.4.7. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง 
        1.5. สินค้าแช่แข็งที่ต้องอยู่ในการควมคุมอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา จะไม่สามารถเคลมได้ เช่น ไอศครีม เนื้อแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง
        1.6. สินค้าจะต้องมีอายุการการเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
        1.7. ในกรณีนำส่งซ้ำอันเนื่องจากเคสนำส่งไม่สำเร็จ เช่น ติดต่อต้นทาง-ปลายทางไม่ได้ จะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้าอันเนื่องจากสินค้าเน่าเสีย ในกรณีเป็นสินค้าอื่นที่ไม่ใช่อาหาร บริษัทฯจะพิจารณาเป็นกรณีไป

2. การเรียกร้องค่าชดเชย

        กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ต้องการจะเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียหายจากการขนส่ง

        2.1. ลูกค้าต้นทาง หรือปลายทางต้องดำเนินการแจ้งเรื่องเข้ามาหลังจากรับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง
        2.2. ลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูล ดังต่อไปนี้
                2.2.1.
รูปภาพสินค้ารวมถึงรูปภาพบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน
                2.2.2. เก็บสินค้าตัวอย่างไว้อย่าพึ่งกินหรือทิ้ง ในกรณีที่ทิ้งสินค้าแล้ว บริษัท จะดำเนินการเคลมให้ได้สูงสุดไม่เกิน 50% ของมูลค่าสินค้า
                2.2.3.
รายละเอียดความเสียหายของสินค้า
                2.2.4.
หลักฐานการชำระเงินราคาสินค้าที่สั่งซื้อ หรือหลักฐานแสดงงมูลค่าของสินค้า
                2.2.5.
ลูกค้าสามารถส่งหลักฐานและรายละเอียดต่างๆ มาได้ที่ Line OA: @makesend ซึ่งลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานและเอกสารการเคลมภายใน 3 วัน หลังจากวันที่แจ้งเรื่องร้องเรียน

3. อัตราค่าชดเชย

        ลูกค้าจะได้รับค่าเคลมสินค้าตามราคาจริงของสินค้าที่เกิดความเสียหายโดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 รายการ ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าจะได้รับชำระจะพิสูจน์จากสภาพสินค้าที่คงเหลือ

4. ข้อยกเว้นการชดเชย

        4.1. นอกจากค่าเสียหายตามข้อ 3 แล้วบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายอันเนื่องจากสาเหตุใดๆ อีก
        4.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยกรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดจากทางบริษัท อาทิเช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือแผ่นดินไหว