เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายของสินค้า

1. เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหาย

        บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสินค้าที่จัดส่งมีความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้

        1.1. กรณีที่เป็นสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chilled) สินค้าจะต้องอยู่ในอุณหภูมิเหมาะสมก่อนทำการจัดส่ง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดคือ 0-8 องศาเซลเซีย
        1.2. ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้า (ลูกค้าต้นทาง) หรือตัวแทนมีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ระบุดังนี้
                1.2.1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง และผู้รับสินค้า และหมายเลขเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
                1.2.2 ข้อมูลของพัสดุ ขนาดของสินค้า ประเภทสินค้า
                1.2.3. ประเภทของบริการ เช่น สินค้าแบบเย็น (อุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส) หรือ อุณหภูมิทั่วไปหรือไม่ควบคุมอุณหภูมิ
                1.2.4. สินค้าที่ต้องมีการดูแลและจัดการพิเศษ ให้ระบุลงบนตัวกล่อง เช่น คำสั่งห้ามตะแคงสินค้า, เค้กให้ระมัดระวัง, สินค้าแตกหักง่าย
        1.3. สินค้าถูกบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง กรณีเป็นเค้กหรือสินค้าหน้านิ่ม ให้ลูกค้าแพ็คใส่กล่องใสที่มองเห็นสินค้าเท่านั้น
   

       1.4. สินค้าที่เป็นเค้ก จะต้องถูกยึดกับพื้นที่วางเค้ก ซึ่งจะทำให้เค้กสามารถขนส่งโดยรับแรงสั่นสะเทือนจากการขนส่งได้โดยไม่หลุดจากฐานได้ง่าย

        1.5. สินค้าต้องไม่เป็นวัตถุต้องห้ามในการขนส่ง ดังนี้

                1.5.1. สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์

                1.5.2. อาวุธทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน

                1.5.3. สิ่งเสพติด

                1.5.4. สื่อลามกอนาจาร  สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์

                1.5.5. เอกสารสำคัญทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ

                1.5.6. สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย

                1.5.7. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง 

        1.6. สินค้าแช่แข็งที่ต้องอยู่ในการควมคุมอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา จะไม่สามารถเคลมได้ เช่น ไอศครีม เนื้อแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง

        1.7. สินค้าจะต้องมีอายุการการเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง

        1.8. ในกรณีนำส่งซ้ำอันเนื่องจากเคสนำส่งไม่สำเร็จ เช่น ติดต่อต้นทาง-ปลายทางไม่ได้ จะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้าอันเนื่องจากสินค้าเน่าเสีย ในกรณีเป็นสินค้าอื่นที่ไม่ใช่อาหาร บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป

         1.9. ในกรณีที่ผู้รับแจ้งวางสินค้าไว้โดยไม่มีผู้รับ เช่น ให้วางสินค้าไว้หน้าบ้าน ให้วางสินค้าไว้ที่จุดดรอปพัสดุที่คอนโด หรือ ให้ผู้อื่นรับแทนโดยมิใช่ผู้รับจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้า

         1.10. ในกรณีที่ปลายทางไม่สะดวกรับสินค้าในวันที่ทำการขนส่ง ต้องนำส่งวันถัดไป หรือวันอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้า

         1.11. ในกรณีที่ปลายทางปฏิเสธการรับสินค้าอันเนื่องจากการนำส่งล่าช้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า  

         1.12. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการผ่านสาขาที่ให้บริการ Makesend โดยทางสาขาทำการจองผิดแล้วทำให้เกิดความเสียหาย ลูกค้าสามารถยื่นขอเคลมสินค้าได้ตามปกติ

         1.13  สินค้าที่เป็นเค้กและเบเกอรี่ บางประเภทจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ สามารถตรวจสอบรายการเค้กและเบเกอรี่เพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/document/d/19cZwL-Ac6KEgkbCJcQtkXqNcPGcObfhUF-2Ar8k2DEs/edit

2. การเรียกร้องค่าชดเชย

        กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ต้องการจะเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียหายจากการขนส่ง

        2.1. ลูกค้าต้นทาง หรือปลายทางต้องดำเนินการแจ้งเรื่องเข้ามาหลังจากรับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง
        2.2. ลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูล ดังต่อไปนี้
                2.2.1.
รูปภาพสินค้ารวมถึงรูปภาพบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน
                2.2.2. เก็บสินค้าตัวอย่างไว้อย่าพึ่งกินหรือทิ้ง ในกรณีที่ทิ้งสินค้าแล้ว บริษัท จะดำเนินการเคลมให้ได้สูงสุดไม่เกิน 50% ของมูลค่าสินค้า
                2.2.3.
รายละเอียดความเสียหายของสินค้า

         2.2.4. หลักฐานการชำระเงินราคาสินค้าที่สั่งซื้อ หรือหลักฐานแสดงมูลค่าจริงของสินค้า หากมีแค่แชทการสนทนาการซื้อขาย พิจารณาการเคลมไม่เกิน 50% ของมูลค่าสินค้า

                2.2.5. ลูกค้าสามารถของแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าชดเชยได้ที่ Line OA: @makesend ซึ่งลูกค้าจะต้องแจ้งเคลมภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับสินค้า หากทางบริษัทฯ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ลูกค้าต้องส่งหลักฐาน ข้อมูล หรือเอกสารเพิ่มเติมภายใน 3 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าการร้องเรียนเป็นโมฆะ

3. อัตราค่าชดเชย

        ลูกค้าจะได้รับค่าเคลมสินค้าตามราคาจริงของสินค้าที่เกิดความเสียหายโดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 รายการ ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าจะได้รับชำระจะพิสูจน์จากสภาพสินค้าที่คงเหลือ

4. ข้อยกเว้นการชดเชย

        4.1. นอกจากค่าเสียหายตามข้อ 3 แล้วบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายอันเนื่องจากสาเหตุใดๆ อีก
        4.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยกรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดจากทางบริษัท อาทิเช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือแผ่นดินไหว