เกี่ยวกับเรา

MAKESEND

เป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในกรุงเทพมหานครฯ แบบส่งถึงภายในวัน (Bangkok Same-day) ซึ่งเน้นให้บริการแบบ Business to Business (B2B) โดยในปัจจุบันครอบคลุม ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยที่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นร้านอาหารหรือร้านค้า ที่ต้องการส่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการรับของภายในวัน

Makesend จึงเข้ามาเพื่อยกระดับบริการ (Service Level) ให้กับร้านค้า โดยที่ทีมงาน Makesend จะทำการเข้ารับสินค้าถึงหน้าร้านค้าในตอนเช้า และทำการกระจายสินค้าและพัสดุในช่วงบ่าย ทำให้ร้านค้าและลูกค้าได้เข้าถึงบริการที่ดีกว่า และสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

โดยบริการนี้เป็นบริการภายใต้ทีมงานบริษัท AIRPORTELs Luggage Delivery ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการ ขนส่งและรับฝากกระเป๋าสัมภาระในกรุงเทพมหานคร, พัทยา, ภูเก็ต, เชียงใหม่ มามากกว่า 6 ปี ซึ่งมีเคาเตอร์ให้บริการทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและห้างสรรพสินค้าในเครือ Central World, Terminal21, MBK Shopping Center

พันธมิตรของเรา

central world