บริการส่งพัสดุ

ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

button_03
button_01
button_02

ส่งพัสดุกับ MAKESEND เริ่มต้นที่ 80 บาท

delivery-truck

ส่งพัสดุด่วนทั้งในและต่างประเทศ
บริการส่งพัสดุด่วนไปต่างประเทศผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำของโลก บริการที่ช่วยให้ความสะดวกสบายกับผู้ส่ง พร้อมกับราคาที่เป็นธรรม

verification-of-delivery-list-clipboard-symbol

จัดการพิธีการ และแพ็คสินค้า
บริการเดินพิธีการศุลกากร เดินเรื่องขอใบอนุญาตต่างๆ และแพ็คสินค้าช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ให้กับผู้ขายของในห้างสรรพสินค้าและออนไลน์

delivery-man

รับของและให้บริการถึงที่
บริการรับพัสดุถึงที่ รวมถึงจัดการระบบใบเสร็จ ชั่งน้ำหนักแพ็คของและคำนวณราคาเสร็จสรรพ ให้แก่ผู้ขายของในห้างสรรพสินค้าและออนไลน์