เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. ประเภทการจัดส่งที่ให้บริการ

        บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไป และแบบควบคุมอุณหภูมิที่ 0-8 องศา (Chilled) เท่านั้น

        1.1. กรณีส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ สินค้าจะต้องถูกแช่เย็นที่อุณหภูมิ 0-8 องศาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง 
        1.2. สินค้าจะต้องถูกจัดเก็บในอุณหภูมิที่ทางบริษัทกำหนด คือ 0-8 องศาก่อนทำการจัดส่งและต้องเป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาได้มากกว่า 24 ชั่วโมง และต้องมากกว่า 48 ชั่วโมง สำหรับบริการส่งด่วนพิเศษและส่งก่อนเที่ยงวันถัดไป
        1.3.
สินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์ บางรายการสามารถนำส่งได้ โดยจะต้องเป็นสินค้าที่ดูแลรักษาในอุณหภูมิ 0-8 องศาได้ เช่น เนื้อสัตว์จำพวกปู ปลาแซลม่อน เนื้อวากิว โดยบริษัทจะพิจารณาเป็นรายสินค้าไป
        1.4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่งสินค้าบนอาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม, อพาร์ตเมนต์, แฟลต, โรงพยาบาล หรือ ตึกที่ต้องขึ้นนำส่งตั้งแต่ชั้น 2 เป็นต้นไป ทางผู้รับสินค้าจำเป็นจะต้องลงมารับสินค้าที่จุดนัดรับหรือบริเวณชั้น 1 ของตัวอาคารเท่านั้น

 

2. บรรจุภัณฑ์

        สินค้าจะต้องถูกบรรจุหีบห่อโดยบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม ดังนี้

        2.1. สินค้าสามารถใส่ถุงหิ้วมาได้ แต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมกับสินค้าบางชนิดเท่านั้น
        2.2. กรณีเป็นเค้กจะต้องใส่กล่องที่สามารถมองเห็นตัวเค้กได้เท่านั้นและห้ามซ้อมทับกันมา
        2.3.
กรณีสินค้าหลายชิ้นแต่ส่งที่เดียว จะต้องแพ็ครวมติดกันมา หรือใส่กล่องรวมกัน
        2.4.
กรณีส่งเย็นจะต้องไม่บรรจุลงกล่องโฟม
        2.5.
กรณีเป็นสินค้าแตกหักง่าย ให้บรรจุใส่กล่องพร้อมโฟมกันกระแทก และระบุหน้ากล่องให้ระวังอย่างชัดเจน

3. ไม่สามารถส่งสินค้าต้องห้ามตามรายการต่อไปนี้

        3.1. สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์
        3.2. อาวุธทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน
        3.3.
สิ่งเสพติด
        3.4.
สื่อลามกอนาจาร  สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์
        3.5.
เอกสารสำคัญทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ
        3.6.
สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย
        3.7.
สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง

4. พัสดุที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

        สินค้าที่สามารถนำส่งได้แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองความเสียหาย มีตามรายการต่อไปนี้

        4.1. สินค้าหรืออาหารที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า  24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมงหากใช้บริการส่งก่อนเที่ยงวันถัดไปนับจากที่ผู้ส่งจัดส่งทำการส่งสินค้าให้กับทางบริษัท
        4.2. สินค้าหรืออาหารที่บรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเสียหาย
        4.3. สินค้าที่ลูกค้าบรรจุหีบห่อมาเองภายในกล่องโฟม โดยใช้วัสดุทำความเย็นไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
        4.4. สินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการขนส่ง
        4.5. สินค้าแช่แข็งที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำว่า 0 องศา ดังรายการต่อไปนี้
                4.5.1. ไอศกรีม
                4.5.2.เนื้อสัตว์ เนื้อทะเลแช่แข็ง
                4.5.3.สินค้าอื่นที่ต้องอยู่ในการขนส่งแบบแช่แข็ง
        4.6. สินค้าที่เป็นเค้ก บางประเภท เช่น เค้กลาวา เค้กไอศกรีม เค้กทุบ เค้กสามมิติที่ประกอบด้วยตุ๊กตาตั้ง เป็นต้น ตรวจสอบรายการเค้กและเบเกอรี่เพิ่มเติม

5. การแก้ไขข้อมูลการจัดส่งและการยกเลิก

     การแก้ไขข้อมูลการจัดส่ง สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งได้ผ่านช่องทาง Line OA หรือ ติดต่อเบอร์ของบริษัท  02-0266848  โดยตรง ซึ่งการแก้ไขข้อมูลจะต้องส่งคำร้องมาก่อนรอบเวลาเข้ารับแต่ละรอบ เช่น จองรอบเข้ารับรอบแรก 8:00 – 10:00 น. จะต้อง แจ้งแก้ไขข้อมูลก่อน 8:00 น. ในกรณีที่แจ้งแก้ไขหลังจากรอบเวลาดังกล่าว จะยังสามารถแก้ไขได้แต่พัสดุจะถูกนำส่งให้อีกครั้งในวันถัดไปแทน 

     การยกเลิกออเดอร์สามารถแจ้งยกเลิกได้ก่อน 10:00 น. และ 12:00 น. สำหรับรอบเข้ารับรอบแรกและรอบเข้ารับที่ 2 ตามลำดับ หรือจนกว่าจะเข้ารับสินค้า (กรณีเข้ารับเกินเวลา) กรณีที่ยกเลิกหลังจากเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินค่าบริการได้ 

     ในกรณีที่เมคเซนด์เข้ารับสินค้าแล้วและพบว่าทางnnลูกค้าต้องการยกเลิกการขนส่งซึ่งทำให้สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามเงื่อนไขออเดอร์ขั้นต่ำในการเข้ารับ ทางเราจะเก็บค่าบริการเฉพาะค่าเข้ารับ 30 บาท เช่น กรณีที่ผู้ส่งจองมาทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งไม่มีค่าเข้ารับ แต่เมื่อมีการยกเลิกไป 1 รายการ  ทางเราจะคืนค่าขนส่งโดยจะหักค่าเข้ารับ 30 บาทก่อนทำการคืนเงิน

6. การจัดส่งเสร็จสิ้น หมายถึง

        การจัดส่งสินค้าจะถือว่าเสร็จสิ้น เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับสินค้า ตามที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า หรือในกรณีผู้รับไม่พร้อมรับสินค้า ทางบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้รับสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าว่าให้จัดส่งสินค้าให้บุคคลอื่น ณ สถานที่อยู่ เช่น ญาติพี่น้อง รปภ หรือ สำนักงานนิติบุคคล สำนักงานบริการ 

7. การจัดส่งล่าช้า หมายถึง

        การจัดส่งล่าช้า หมายถึงการนำส่งสินค้าเกินเวลาที่หนด ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนั้น ทางบริษัท มีนโยบายในการคืนเงินแก่ลูกค้า 100% ของยอดชำระบริการของรายการดังกล่าว แต่ไม่รวมถึง

        7.1. กรณีนำส่งเกินเวลา ซึ่งเกิดจากการเรียกร้องจากทางลูกค้าเอง ไม่ถือว่าเป็นเคสนำส่งล่าช้า
        7.2. กรณีนำส่งล่าช้า แต่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งให้รวมไปถึงกรณีมีสินค้าเสียหายจะพิจารณาเป็นกรณีไป นอกจากนั้นลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานที่นำส่งของพัสดุใหม่ได้
        7.3.
กรณีนำส่งล่าช้าแล้วสินค้าเน่าเสียอันเนื่องมาจากสินค้ามีอายุการเก็บรักษาน้อยกว่าที่กำหนด บริษัทฯไม่มีส่วนในการรับผิดชอบค่าสินค้าเสียหายดังกล่าว นอกเหนือจากสินค้าเสียหายจากการขนส่งเท่านั้น

8. การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ หมายถึง

การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ กรณีเลื่อนการรับสินค้าหรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้งผู้รับปลายทาง และผู้ส่งต้นทาง บริษัทฯจะถือว่าเป็นเคสนำส่งไม่สำเร็จ (Failed  Delivery)

        8.1. เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าซ้ำอีก 3 ครั้ง ภายใน 5 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
        8.2. กรณีที่ข้อมูลของผู้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทจะพักสินค้าไว้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าภายใน 5 วัน
        8.3. เรา
ไม่รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าครั้งที่ 2 ในกรณีที่เกิดจากผู้รับ เช่น เลื่อนการรับสินค้า ติดต่อไม่ได้  ไม่พบลูกค้าตามที่อยู่
        8.4. กรณีผู้รับปลายทางปฏิเสธการรับสินค้า ทางเราจะดำเนินการติดต่อผู้ส่งอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อไป

        8.5.
กรณีผู้นำส่ง ให้นำส่งสินค้ากลับต้นทาง จะถือเป็นการแก้ไขข้อมูลที่อยู่นำส่งใหม่ไปยังต้นทาง
        8.6.
กรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อทั้งผู้รับและผู้ส่ง เพื่อนำส่งพัสดุได้ทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของพัสดุ และสงวนสิทธิ์ในการจัดการพัสดุตามความเหมาะสม
        8.7.
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ จะถือว่าเป็นเคสนำส่งไม่สำเร็จไปโดยทันที