อัตราค่าบริการ

วิธีการวัดขนาดพัสดุ

วิธีการวัดขนาดพัสดุ MAKESEND

กว้าง + ยาว + สูง = ขนาดของปริมาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

MAKESEND คิดราคาตามขนาดของพัสดุ สามารถส่งได้น้ำหนักสูงสุดถึง 25 กิโลกรัม และฟรีบริการเข้ารับเมื่อส่งมากกว่า 3 ชิ้นขึ้นไป

ตารางค่าบริการส่งพัสดุ

บริการส่งด่วนภายในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ให้บริการแล้วในพื้นที่ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
** ปริมณฑล = นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และ สมุทรสาคร
** ต่างจังหวัด = ชลบุรี นครราชสีมา ราชบุรี เพชรบุรี หัวหิน และ สมุทรสงคราม

• ส่งไปกรุงเทพ-ปริมณฑล มีบริการจัดส่งพัสดุรอบ 13.00-18.00, 15.00-20.00 และ 17.00-22.00 น. เท่านั้น 
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 17.00-22.00 น.
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 10.00-12.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 17.00-22.00 น.
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 12.00-14.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 17.00-22.00 น.

• ส่งไปต่างจังหวัด มีบริการเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00 น. เท่านั้น 
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00 พัสดุจะถูดจัดส่งรอบ 15.00-20.00 น.

• การจองบริการจะต้องทำการจองและชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนรอบเวลารับของรอบนั้นๆ เช่น ต้องการใช้บริการรับของรอบ 8.00-10.00 น. จะต้องจองและทำการ จ่ายเงินก่อน 8.00 น.
• ในกรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนรอบเข้ารับพัสดุ จะต้องทำการแก้ไข หรือยกเลิกในระบบ ก่อนรอบเวลารับของที่จองเอาไว้
• เข้ารับพัสดุฟรีตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป (ต่ำกว่า 3 รายการ คิดค่าเข้ารับ 90 บาท/ครั้ง)

บริการส่งด่วนภายในพื้นที่ ต่างจังหวัด

• ให้บริการแล้วในพื้นที่ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

** ปริมณฑล = นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และ สมุทรสาครต่างจังหวัด = ชลบุรี และ นครราชสีมา
** ต่างจังหวัด = ชลบุรี และ นครราชสีมา
** จังหวัดใกล้เคียง = ราชบุรี เพชรบุรี หัวหิน และ สมุทรสงคราม

• ส่ง ภายในจังหวัด มีบริการเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00, 10.00-12.00, 12.00-14.00 น. เท่านั้น
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 15.00-22.00 น.
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 10.00-12.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ  15.00-22.00 น.
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 12.00-14.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 15.00-22.00 น.

• ส่งไป จังหวัดใกล้เคียง มีบริการเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00, 10.00-12.00, 12.00-14.00 น. เท่านั้น
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 15.00-22.00 น.
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 10.00-12.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ  15.00-22.00 น.
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 12.00-14.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 15.00-22.00 น.

• ส่งไป กรุงเทพ-ปริมณฑล มีบริการเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00, 10.00-12.00 น. เท่านั้น
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 15.00-22.00 น.
** หากเข้ารับพัสดุรอบ 10.00-12.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ  17.00-22.00 น.

• การจองบริการจะต้องทำการจองและชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนรอบเวลารับของรอบนั้นๆ เช่น ต้องการใช้บริการรับของรอบ 8.00-10.00 น. จะต้องจองและทำการ จ่ายเงินก่อน 8.00 น.
• ในกรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนรอบเข้ารับพัสดุ จะต้องทำการแก้ไข หรือยกเลิกในระบบ ก่อนรอบเวลารับของที่จองเอาไว้
• เข้ารับพัสดุฟรีตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป (ต่ำกว่า 3 รายการ คิดค่าเข้ารับ 90 บาท/ครั้ง)

• ให้บริการแล้วในพื้นที่ทั่วกรุงเทพ, ปริมณฑล และต่างจังหวัด
** ปริมณฑล = นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และ สมุทรสาคร
** ต่างจังหวัด = ชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน และ สมุทรสงคราม

• มีบริการเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00, 10.00-12.00  และ 12.00-14.00 เท่านั้น (ส่งภายในจังหวัด)
** ส่งไปกรุงเทพ-ปริมณฑล มีบริการเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00 และ 10.00-12.00 เท่านั้น

• มีบริการจัดส่งพัสดุรอบ 15.00-20.00 เท่านั้น
** ส่งไปกรุงเทพ-ปริมณฑล มีจัดส่งพัสดุรอบ 15.00-20.00 และ 17.00-22.00 เท่านั้น

• จังหวัดนครราชสีมา มีบริการจัดส่งพัสดุรอบ 16.30-22.00 เท่านั้น
** ส่งไปกรุงเทพ-ปริมณฑล มีบริการจัดส่งพัสดุรอบ 17.00-22.00 เท่านั้น

• การจองบริการจะต้องทำการจองก่อนรอบเวลารับของรอบนั้นๆ เช่น  ต้องการใช้บริการรับของรอบ 8.00-10.00 จะต้องจองและทำการ จ่ายเงินก่อน 8.00

• ในกรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนรอบเข้ารับพัสดุ จะต้องทำการแก้ไข  หรือยกเลิกในระบบ ก่อนรอบเวลารับของที่จองเอาไว้

• เข้ารับพัสดุฟรีตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป (ต่ำกว่า 3 รายการ คิดค่าเข้ารับ 90 บาท/ครั้ง)

** ยังไม่มีบริการส่งระหว่างต่างจังหวัดและต่างจังหวัด**

คำนวณราคาค่าขนส่ง

ร่วมธุรกิจกับเรา

MAKESEND GO!

เปิดสาขา MAKESEND GO นำเสนอบริการขนส่งแบบวันเดียวถึง SAMEDAY DELIVERY ให้กับลูกค้าของคุณ พร้อมบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิที่มีเราเพียงเจ้าเดียวที่ส่งเช้า เย็นถึง