อัตราค่าบริการ

วิธีการวัดขนาดพัสดุ

วิธีการวัดขนาดพัสดุ MAKESEND

กว้าง + ยาว + สูง = ขนาดของปริมาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

MAKESEND คิดราคาตามขนาดของพัสดุ สามารถส่งได้น้ำหนักสูงสุดถึง 25 กิโลกรัม และฟรีบริการเข้ารับเมื่อส่งมากกว่า 3 ชิ้นขึ้นไป

ตารางค่าบริการส่งพัสดุ

คำนวณราคาค่าขนส่ง