สัดส่วนอาหารสัตว์แบบใด ที่ถือว่าเหมาะสมต่อน้องหมาและน้องแมวของคุณ

Palo (น้องพะโล้)

Palo (น้องพะโล้)

pet สัตว์เลี้ยง

SHARES

         สัดส่วนอาหารสัตว์ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพราะเรื่องของอาหารถือว่ามีความจำเป็นมาก คุณจะต้องรู้ถึงสัดส่วนอาหารสัตว์ในแต่ละแบบ, ต้องให้อย่างไร, ปริมาณเท่าไหร่ เพื่อให้เหมาะสมต่อทั้งน้องหมาและน้องแมวที่เลี้ยงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารเม็ด, อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเปียก, อาหาร barf และอาหารผสม คุณควรรู้สัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อทำให้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงห่างไกลโรคร้ายและมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ดังนั้นจึงขอแนะนำการจัดสัดส่วนอาหารของสัตว์ที่ถือว่าเหมาะสมต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ดังนี้

Table of Contents

pug ทางเลือกอาหารแมวและสุนัข
อาหารสัตว์แบบเปียก อาหารบาร์ฟ
การให้อาหารเม็ด  

          การให้อาหารสุนัขควรอยู่ที่ปริมาณ 2 มื้อต่อวัน ส่วนแมวจะแบ่งออกเป็นมื้อเล็กหลายมื้อต่อวัน แต่ต้องมีการประเมินอาหารเม็ดให้เหมาะสมต่อสายพันธุ์และขนาดของตัวสัตว์หรือน้ำหนัก ถ้าเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กควรได้รับอาหารเม็ดในปริมาณ 80-100 กรัมต่อวัน, สุนัขขนาดกลางควรได้รับอาหารเม็ด 190-315 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนสายพันธุ์ใหญ่ควรได้รับอาหารเม็ด 335-460 กรัมต่อวัน ส่วนการให้อาหารแมวจะต้องเป็นไปตามขนาดตัวด้วยเช่นกัน เช่น ถ้าลูกแมวในวัย 3-6 สัปดาห์ ควรให้อาหารอยู่ที่ 29-39 กรัมต่อวัน หรือลูกแมวที่มีอายุครบ 1 ปี ควรได้รับปริมาณอาหารเม็ด 58-88 กรัมต่อวัน เป็นต้น

การให้อาหารสำเร็จรูป

          สำหรับการให้อาหารเปียกในแต่ละวันของสุนัขสายพันธุ์เล็ก ควรได้รับ 470-690 กรัมต่อวัน ส่วนสายพันธุ์ขนาดกลางควรได้รับอาหารเปียก 790-1,325 กรัมต่อวัน และสายพันธุ์ใหญ่ควรได้รับอาหารเปียก 1,410-1,945 กรัมต่อวัน สำหรับแมวการให้อาหารเปียกแมวที่มีน้ำหนักตัว 2-3 กิโลกรัม จะอยู่ที่ 48-63 กรัมต่อวัน น้ำหนักตัว 5-6 กิโลกรัม ควรได้รับอาหารเปียก 89-100 กรัมต่อวัน และแมวขนาดใหญ่ 7-8 กิโลกรัม ควรได้รับอาหารเปียก 111-122 กรัมต่อวัน

การให้อาหารบาร์ฟ

          การให้อาหาร barf จำเป็นจะต้องปรึกษากับสัตวแพทย์ก่อนเสมอ เพื่อการชั่งน้ำหนักและการตรวจสุขภาพโดยรวมของทั้งสุนัขและแมว เพราะอาหารบาร์ฟจะต้องให้อย่างเหมาะสมต่อสายพันธุ์และน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยง เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด รวมไปถึงการต้องคำนวณสารอาหารให้เหมาะสมต่อการรับประทานในแต่ละวัน ดังนั้นก่อนการให้อาหารบาร์ฟจึงต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนทุกครั้ง พร้อมการพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ

อาหารผสม

          การให้อาหารผสม คือ ผสมระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารเปียก ถ้าเป็นสุนัขจะต้องผสมในสัดส่วนอาหารเม็ด 235 กรัม ต่ออาหารเปียก 55 กรัม สำหรับสุนัขขนาดเล็ก ส่วนสุนัขขนาดกลางจะต้องให้อาหารเม็ด 400 กรัมต่ออาหารเปียก 90 กรัม ไปจนถึงอาหารเม็ด 400 กรัม ต่ออาหารเปียก 220 กรัม และสุนัขสายพันธุ์ใหญ่จะผสมอาหารเม็ด 600 กรัมต่ออาหารเปียก 190 กรัม ไปจนถึงอาหารเม็ด 800 กรัม ผสมอาหารเปียก 270 กรัม ทางด้านสัดส่วนของแมวน้ำหนัก 1-2 กิโลกรัม ควรได้รับอาหารเปียกและเม็ดผสมในปริมาณที่ 21-35 กรัม, น้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ควรได้รับปริมาณอาหาร 35-46 กรัม และน้ำหนักตั้งแต่ 4-5 กิโลกรัมเป็นต้น ไปควรได้รับสารอาหาร 57-66 กรัม

          ข้อแนะนำเพิ่มเติม ให้สังเกตพฤติกรรมการกินของสัตว์เลี้ยงสำหรับอาหารแต่ละแบบประกอบไปด้วย หากมีข้อสงสัยก็ควรนำรายละเอียดที่บันทึกไว้ไปปรึกษากับสัตวแพทย์เพิ่มเติม เพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณให้มีสุขภาพแข็งแรงสมวัย

สัดส่วนอาหารสัตว์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *