แบบประเมินความพึงพอใจ

 • บริการได้มาตรฐาน เหมือนกันทุกครั้ง
 • พนักงานมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นอยู่เสมอ
 • พนักงานมีมารยาทและความสุภาพ
 • มีการแนะนำจากพนักงานเพื่อให้เข้าใจบริการมากขึ้น
 • พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

5/5

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

 • ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ
 • ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่น

5/5

 • มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
 • มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
 • เนื้อหาโฆษณาเป็นที่น่าสนใจ

5/5

 • รอบเวลาในการรับพัสดุเหมาะสม
 • รอบเวลาในการจัดส่งพัสดุเหมาะสม
 • รอบเวลาในการเข้ารับพัสดุ (pick-up) เหมาะสม
 • การดูแลพัสดุ
 • ความถูกต้องและแม่นยำของระบบติดตามสินค้า

5/5

 • มีจุดให้บริการสาขาใกล้บ้าน
 • สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย

5/5

 • การสมัครสมาชิก
 • การจองเข้ารับพัสดุ (pick-up)
 • การจองส่งพัสดุแบบ drop-off
 • ระบบชำระเงินมีความสะดวก

5/5

คำนวณราคาค่าขนส่ง

ร่วมธุรกิจกับเรา

MAKESEND GO!

เปิดสาขา MAKESEND GO นำเสนอบริการขนส่งแบบวันเดียวถึง SAMEDAY DELIVERY ให้กับลูกค้าของคุณ พร้อมบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิที่มีเราเพียงเจ้าเดียวที่ส่งเช้า เย็นถึง