ส่งออกได้ไม่ยาก ทำความรู้จักเอกสารส่งออกสินค้า

เอกสารที่จำเป็นก่อนส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
Palo (น้องพะโล้)

Palo (น้องพะโล้)

SHARES

หลายคนคุ้นเคยกับการส่งพัสดุภายในประเทศเป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นบริษัทขายสินค้าที่ต้องส่งสินค้าเป็นประจำ

ขั้นตอนการส่งพัสดุภายในประเทศนั้นไม่ยุ่งยาก แค่เพียงแพ็คของใส่กล่องใส่ซองให้แน่นหนา เพื่อป้องกันความเสียหาย จ่าหน้าซองถึงปลายทางและกรอกชื่อที่อยู่ผู้ส่ง พร้อมยื่นบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ก็สามารถส่งของได้เลยทันที

แต่การส่งพัสดุเพื่อส่งสินค้าไปต่างประเทศนั้นยากกว่า เทียบไม่ได้เลยกับการส่งพัสดุภายในประเทศ จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เราตามไปดูพร้อม ๆ กันเลย

เอกสารที่จำเป็นในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

1. ใบรับรองการจัดส่งสินค้าด้วยเครื่องบิน (Airway Bill)

การส่งพัสดุไปต่างประเทศผ่านทางเครื่องบิน จำเป็นต้องมีเอกสารตัวนี้ ไม่ว่าสิ่งของหรือสินค้าที่คุณจะส่งไปนั้น จะเป็นเอกสารเพียงไม่กี่แผ่นหรือจะเป็นสิ่งของที่ถูกแพ็คไว้ในกล่องเล็กใหญ่ก็ตาม

โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งโดยมากก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้ส่งและผู้รับ รวมถึง Air Waybill No. ที่สามารถเอาไว้ติดตามสถานะการขนส่งได้

2. ใบขนสินค้า (Bill of Lading)

เอกสารที่ออกโดยเจ้าของเรือ หรือตัวแทนขนส่ง เพื่อแสดงว่าสินค้าถูกนำขึ้นเรือแล้ว โดยบอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่ง ผู้รับ และรายละเอียดสินค้าทั้งหมด

3. ใบรับรองการจัดส่งสินค้าด้วยรถไฟ (Railway Bill)

เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการจัดส่งสินค้าด้วยรถไฟ ซึ่งแสดงรายละเอียดการขนส่ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายทาง

4. ใบศูนย์กลางศุลกากร (Customs Invoice)

เอกสารที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนสินค้าที่ผ่านการขนส่ง และเข้าสู่พื้นที่ศุลกากร โดยบอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า จำนวน มูลค่า และประเทศผู้ผลิต

5. ใบอนุญาตนำเข้า (Import License)

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำเข้าสินค้า เพื่อให้การนำเข้าสินค้านั้นถูกต้องตามกฎหมายและเงื่อนไข

6. ใบรับรองการจ่ายเงิน (Payment Certificate)

เอกสารที่แสดงการชำระเงินสำหรับการส่งสินค้า ซึ่งอาจเป็นเอกสารการโอนเงินหรือการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

7. ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate)

เอกสารที่แสดงสถานภาพสุขภาพของสินค้าที่ส่งออก และอาจจะเป็นเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศที่รับสินค้า

8. ใบรับรองว่าสินค้ามีต้นทาง (Certificate of Origin)

เป็นเอกสารที่แสดงว่าสินค้ามาจากประเทศใด ซึ่งอาจจะมีความสำคัญในการประเมินภาษีส่วนลดและสิทธิประโยชน์การค้าอื่นๆ

9. ใบรับรองการจัดส่งสินค้า (Shipping Certificate)

เป็นเอกสารที่แสดงว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งอย่างถูกต้อง พร้อมกับรายละเอียดการขนส่ง การบรรจุหีบห่อและเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่ง

10. ใบรับรองว่าสินค้ามีคุณภาพ (Quality Certificate)

เป็นเอกสารที่แสดงคุณภาพของสินค้า ซึ่งอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งออก

เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

เอกสารส่งออกสินค้า

ในกรณีที่ประเภทสินค้าของคุณไม่ถูกกำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องใช้เอกสารกำกับเพิ่มเติม ก็อาจส่งพัสดุออกไปยังต่างประเทศได้โดยใช้เพียงเอกสารตามข้างต้น

แต่หากสินค้าของคุณอยู่ในประเภทที่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม อย่างเช่น หนังสือรับรองที่มาของสินค้าหรือใบสั่งแพทย์ ก็ต้องแนบเอกสารเหล่านี้ไปด้วย ไม่เช่นนั้นการนำออกจากศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ก็อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้น

สรุป

แม้ว่าที่ยกมาจะใช้เอกสารเพียง 10 รายการ แต่ในรายละเอียดของแต่ละประเภทสินค้า ก็ยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้แตกต่างกันออกไป

หากต้องทำด้วยตนเองทั้งหมด ก็ถือว่ายุ่งยากและเสียเวลามากพอสมควรเลยทีเดียว แต่สำหรับท่านใดที่ต้องการตัวช่วย ก็ยังมีบริษัทขนส่งหรือบริษัทชิปปิ้งที่พร้อมให้คำแนะนำและเป็นผู้ช่วยที่ดีอยู่เช่นเดียวกัน

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ในสายงาน จะช่วยให้การส่งสินค้าราบรื่นกว่าทำด้วยตนเองอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม