เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. บริการส่งด่วนพิเศษ Same Day Working hour express - จัดส่งสินค้าเร่งด่วนภายในวัน

        1.1 ผู้ใช้งานจะต้องทำการจองผ่าน makesend.asia และเลือกช่วงเวลานำส่ง แบบส่งด่วนพิเศษ (นำส่งไม่เกิน 17.00 )
        1.2 กรณียกเลิกรายการขนส่ง
                – หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกรายการขนส่งก่อนเวลาตัดรอบสามารถดำเนินการยกเลิกได้ด้วยตนเองผ่านระบบของบริษัท
                – หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกรายการขนส่งหลังเวลาตัดรอบจะต้องดำเนินการติดต่อ Customer support โทร 02-026-6848
        1.3 การจัดส่งสินค้าภายใน 17.00 ผู้ใช้งานต้องจองรายการขนส่งเข้ามาพร้อมชำระเงินในระบบ ก่อน 8.00 หากจองด้วยตนเอง และก่อน 9.00 กรณีนำส่งสินค้าณ สาขาของบริษัท
        1.4 ทางบริษัทไม่สามารถระบุเวลาที่จะถึงผู้รับปลายทางโดยชัดเจนได้
        1.5 หากการจัดส่งล่าช้า ผู้ใช้งานสามารถติดต่อทางบริษัทเพื่อยื่นคำขอคืนเงินค่าจัดส่งได้เต็มจำนวน
        1.6 หากทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายในเวลาที่กำหนด สินค้าจะถูกส่งอีกครั้งในวันทำการถัดไป ภายในรอบเวลา 17.00 เวลาเดิม

2. บริการส่งก่อนเที่ยงวันถัดไป Next Day morning express - จัดส่งสินค้าเช้าวันถัดไป

        2.1 ผู้ใช้งานจะต้องทำการจองผ่าน makesend.asia และเลือกบริการช่วงเวลานำส่ง แบบส่งก่อนเที่ยงวันถัดไป (นำส่งไม่เกิน 12.00 ในวันถัดไป )
        2.2 กรณียกเลิกรายการขนส่ง
                – หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกรายการขนส่งก่อนเวลาตัดรอบสามารถดำเนินการยกเลิกได้ด้วยตนเองผ่านระบบของบริษัท
                – หากผู้ใช้งนต้องการยกเลิกรายการขนส่งหลังเวลาตัดรอบจะต้องดำเนินการติดต่อ Customer support โทร 02-026-6848
        2.3 การจัดส่งสินค้าภายใน 12.00(เที่ยงวัน) ของวันถัดไป ผู้ใช้งานสามารถจองรายการขนส่งพร้อมชำระเงิน ได้ทั้งสองรอบเวลาตัดรอบ ตั้งแต่ 8.00-10.00 (กรณีลูกค้าจองในระบบด้วยตัวเอง) และ 9.00-11.00 (กรณีนำส่งสินค้าที่สาขา)
        2.4 ทางบริษัทไม่สามารถระบุเวลาที่จะถึงผู้รับปลายทางโดยชัดเจนได้
        2.5 หากการจัดส่งล่าช้า ผู้ใช้งานสามารถติดต่อทางบริษัทเพื่อยื่นคำขอคืนเงินค่าจัดส่งได้เต็มจำนวน
        2.6 หากทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายในเวลาที่กำหนด สินค้าจะถูกส่งอีกครั้งในวันทำการถัดไป ภายในรอบเวลา 12.00(เที่ยงวัน) เวลาเดิม
        2.7 สินค้าที่ร่วมบริการส่งก่อนเที่ยงวันถัดไป Next Day morning จะต้องเป็นสินค้าที่สามารถจัดเก็บได้มากกว่า 2 วัน เช่น  เสื้อผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นประเภท ขนม หรือ อาหารแห้ง ต้องสามารถอยู่ได้โดยไม่เน่าเสียมากกว่า 2 วันขึ้นไป
        2.8 ประเภทสินค้าที่ไม่สามารถร่วมบริการ Next Day morning ได้คือ สินค้าควบคุมความเย็นและสินค้าที่จัดส่งด้วยอุณหภูมิปกติ เช่น ผลไม้ เบเกอรี่ เค้ก อาหาร
        **ในกรณีลูกค้าประสงค์สงสินค้าในประเภทดังกล่าว ทางบริษัทสามารถดำเนินการจัดส่งได้แต่หากสินค้าเกิดความเสียหาย ทาง MAKESEND ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเคลมสินค้าทุกกรณี MAKESEND EXPRESS

3. พื้นที่ปลายทาง ที่ไม่ร่วมรายการบริการเสริม

        3.1 เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
        3.2 เขตพื้นที่พัทยา ชลบุรี 20150
        3.3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
        3.4 เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
        3.5 หนองเสือ ปทุมธานี 12170
        3.6 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
        3.7 ไทรน้อย นนทบุรี 11150
        3.8 บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
        3.9 บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
        3.10 หนองจอก กรุงเทพ 10530