วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่งให้เหมาะกับผักและผลไม้

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าผักและผลไม้ทุกชนิดเป็นพืชที่เน่าเสียง่าย ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์ผักหรือผลไม้ที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญทั้งต่อผู้บริโภค
Palo (น้องพะโล้)

Palo (น้องพะโล้)

SHARES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Photo by Farsai Chaikulngamdee on Unsplash” 

การส่งผักหรือผลไม้สดจากไร่ไปยังมือของลูกค้าเป็นเรื่องที่ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้น แต่อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าผักและผลไม้ทุกชนิดเป็นพืชที่เน่าเสียง่าย ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์ผักหรือผลไม้ที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญทั้งต่อผู้บริโภคและการอยู่รอดของเกษตรกรในตลาดเป็นอย่างมาก

หน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์คือการรักษาผักหรือผลไม้ในลักษณะเฉพาะ ที่จะรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น

ดังนั้นความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ผักหรือผลไม้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการการตลาด แท้ที่จริงแล้วบรรจุภัณฑ์เป็นวิธีการสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้นมันจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลยุทธ์การขายอีกด้วย

ฟังก์ชั่นของบรรจุภัณฑ์ผลไม้หรือผักสามารถสังเกตได้สองวิธี:

 

บรรจุภัณฑ์หลัก (Primary package)  : ชั้นของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง


บรรจุภัณฑ์รอง(Secondary package)  : เป็นชั้นในการใส่บรรจุภัณฑ์หลัก ในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาและทำให้การจัดการ การขนส่งสะดวกขึ้น

แล้วมันมีบรรจุภัณฑ์ประเภทไหนบ้างนะ ?

o คอนเทนเนอร์ (Containers)  : เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ราคาไม่สูง และขนส่งได้เป็นจำนวนมาก แต่เหมาะสมสำหรับผักหรือผลไม้ที่ยากต่อการเสียหายจากการขนส่ง เช่นแตงโม, ฟักทอง, มันเทศ, มันฝรั่งและมันสำปะหลัง ซึ่งผักหรือผลไม้จะถูกเก็บไว้ในภาชนะซึ่งติดตั้งกับยานพาหนะขนส่งและส่งมอบผักหรือผลไม้ให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์อื่น

o ลังกระดาษหรือกล่องไม้ (Cardboard, wooden, plastic boxes) : เป็นการบรรจุผักหรือผลไม้ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายเพราะง่ายต่อการขนส่ง ทั้งการยกขึ้นหรือยกลงหรือขนย้ายลังกระดาษหรือกล่องไม้จะมาในรูปร่างและขนาดต่าง ๆ และสามารถปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้และทำให้การจัดส่งผักหรือผลไม้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น

o ตะกร้าสาน (Woven baskets) : ที่ใช้กันทั่วไปโดยเกษตรกรรายย่อยและผลิตจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ตะกร้าเหล่านี้ให้การระบายอากาศที่ดีมากสำหรับผักหรือผลไม้ ซึ่งจะปัจจุบันก็มีห้างสรรพสินค้านำตะกร้าสานมาบรรจุผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้าได้อีกด้วย แต่มีข้อควรระวังเช่นกันเพราะตะกร้าสาน สามารถทำลายพืชผลในระหว่างการขนส่งและการจัดการได้หากใส่ในจำนวนมากเกินไป

o บรรจุภัณฑ์ประเภทปรับบรรยากาศ(Modified atmosphere package) : โดยการเอาอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์และแทนที่ด้วยก๊าซเดี่ยวหรือส่วนผสมของก๊าซ ส่วนผสมของก๊าซที่ได้รับการบรรจุอย่างระมัดระวังภายในบรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาอัตราการหายใจของพืชที่เหมาะสมและยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผักและผลไม้ได้

 

o บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ(Vacuum package) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบันรวมถึงทำให้ให้ง่ายต่อการขนส่งผักและผลไม้ เพราะหีบห่อชนิดหนึ่งซึ่งออกซิเจนถูกเคลื่อนย้ายออก จากบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ถูกผนึกในสภาพที่แน่นหนาไม่ให้มีอากาศภายใน และทำให้เชื้อที่อยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตที่เติบโตช้าลง

Photo by Peter Wendt on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *